(augustus 2014)

Verantwoordelijk voor deze internetpagina en de internetbased services en toepassingen (hierna te noemen: 'Internetpagina') is JACK WOLFSKIN Retail GmbH, een besloten vennootschap naar Duits recht, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Wiesbaden onder HRB 19421 gevestigd te 65510 Idstein/Ts, Jack-Wolfskin-Kreisel 1. (hierna te noemen: 'wij', 'ons' of 'JACK WOLFSKIN').

Voor JACK WOLFSKIN is de bescherming van persoonsgegevens een belangrijk thema en wij houden ons daarom strikt aan de regelingen van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens en de toepasselijke internationale regelingen inzake gegevensbescherming. Wij nemen de bescherming van je persoonlijke gegevens zeer serieus en zullen gegevens altijd slechts in zoverre gebruiken als dit door onze klanten van ons wordt verwacht. Het is voor ons vanzelfsprekend om dergelijke persoonlijke gegevens, verzameld door het bezoek aan onze Internetpagina, niet te verkopen, noch door te geven aan onbevoegden of ongeautoriseerde derden, dan wel hierin op een andere wijze inzage te geven.

De volgende richtlijnen inzake de bescherming van persoonsgegevens geven je een inzicht in de wijze waarop je persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen als je onze Internetpagina bezoekt.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

Je zult in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de registratie van je klantaccount, het invullen van formulieren, tijdens het bestelproces of bij service-aanvragen, je gegevens uitdrukkelijk aan ons toezenden.

Daarom zullen we per geval in principe de volgende van je gegevens gebruiken en verwerken:

 • je contactinformatie (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum;
 • informatie voor het afwerken van je bestelling (bijvoorbeeld informatie over bestelde producten, factuurgegevens en leverings- en betalingsinformatie zoals bank-, creditcard- of andere betalingsdetails);
 • informatie over bestellingen en services (zoals bestelling en contactdetails (bestelgeschiedenis; details over defecte producten, tot nu toe gevoerde correspondentie);
 • andere informatie die je ons uitdrukkelijk ter beschikking hebt gesteld (zoals je persoonlijke profiel, productreferenties, verlanglijstjes, reviews enz.).

Alle persoonlijke gegevens, die je ons door middel van het gebruik van onze Internetpagina ter beschikking stelt, worden in verband met de correspondentie met jou en voor het doel waarvoor je ons de gegevens ter beschikking hebt gesteld, verzameld, verwerkt en gebruikt. Voor zover dit voor de afhandeling van je bestelling of andere services noodzakelijk is, zullen we je gegevens ook doorgeven aan de partners waarmee wij samenwerken (zoals koeriersdiensten of de post) en je gegevens zullen vervolgens ook door deze samenwerkingspartners worden gebruikt. In geen geval geven we je gegevens door aan niet-geautoriseerde derden. Mocht je reeds klant bij ons zijn, dan zullen wij of de hiermee door ons belaste samenwerkingspartners mogelijkerwijs via elektronische weg (via e-mail of SMS) contact met je opnemen, om je informatie over onze producten of services, vergelijkbaar met je bestellingen, te geven. Mocht je nog geen klant bij ons zijn, dan zullen we alleen contact met je opnemen als je er eerst uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat we contact met je mogen opnemen.

We zullen uitsluitend die medewerkers of samenwerkingspartners toegang tot je gegevens verlenen die je gegevens moeten kennen om aan het bovengenoemde doel te voldoen. Daarnaast zullen we je gegevens ook aan overheids- of niet-overheidsinstellingen of autoriteiten ter inzage geven, indien we daartoe op grond van wettelijke voorschriften of regelgeving verplicht zijn (bijvoorbeeld ten behoeve van strafrechtelijke vervolging).

We maken gebruik van technologieën voor het optimaliseren en verbeteren van het online-resultaat van onze Internetpagina. Op grond van dit gebruik kan het voorkomen dat je gegevens door ons, of door een door ons hiermee belaste derde, alleen al door de simpele interactie tussen je computer en onze Internetpagina worden verzameld. Bij dergelijke gegevens kan het bijvoorbeeld gaan om (waarbij dit niet beperkt is tot zodanige gegevens):

 • het IP-adres van je internetapparatuur (bijv. het IP-adres van je computer; tablet of dergelijke);
 • informatie over het gebruik van de Internetpagina (bijvoorbeeld tijd en datum van je bezoek, verwijzings-url's (referral-url's), of opgevraagde pagina's);
 • informatie over je internetapparatuur (bijvoorbeeld type en versie van je internetbrowser en versie van je besturingssysteem).

In verband met het gebruik van dergelijke gegevens kunnen geanonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt. Voor dat doel kunnen ook cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die lokaal in de buffer van je internetbrowser worden opgeslagen, terwijl je onze Internetpagina bezoekt. Dergelijke cookies maken het mogelijk dat je internetbrowser door onze Internetpagina wordt herkend als je onze Internetpagina opnieuw bezoekt en die bijvoorbeeld in verband met het bestelproces nodig zijn (over de details zie hieronder). Indien dit niet uitdrukkelijk door jou als gebruiker van de Internetpagina is toegestaan, worden dergelijke gegevens, die in verband met de hierboven genoemde technologieën worden verzameld, niet gebruikt om de bezoeker van de Internetpagina persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens van de geanonimiseerde gebruikers.

Cookies

We gebruiken op onze Internetpagina gegevenspakketjes (kleine tekstbestandjes) die bekend zijn onder de naam 'cookies'. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om bijvoorbeeld statistische gegevens over de navigatiewegen, aantal bezoeken op de Internetpagina of hits per pagina te verzamelen. Wij verzamelen deze informatie met het doel onze Internetpagina's nog gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Daarnaast gebruiken we cookies die voor de navigatie en functionaliteit van onze Internetpagina's noodzakelijk zijn (d.w.z. bijvoorbeeld cookies die de actuele status van je winkelmandje ook na het uitloggen bewaren).

De overgrote meerderheid van de gebruikte cookies zijn zogenaamde sessie-cookies, die met het sluiten van onze Internetpagina automatisch weer worden gewist.

Mocht je niet willen dat de op onze Internetpagina gebruikte cookies op je computer worden opgeslagen, dan moet je eventueel de instellingen van je browser veranderen, om dergelijke cookies hetzij algemeen te blokkeren of deze van geval tot geval te kunnen accepteren of te kunnen weigeren. Gelieve in acht te nemen dat het blokkeren van cookies de functionaliteit van de Internetpagina nadelig kan beïnvloeden.

Opslag van gegevens

We zullen de ontvangen en verzamelde gegevens uitsluitend in lidstaten van de Europese Unie opslaan. We zullen alle redelijkerwijs te verlangen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen treffen om je gegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of illegale publicatie, vernieling, verlies of wettelijk ontoelaatbare verandering.

Social plug-ins

Onze Internetpagina gebruikt zogenaamde social plug-ins ('plug-ins') van de volgende aanbieders van sociale netwerken ('aanbieders'):

 • Facebook

Exploitant van het sociale netwerk is Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). De plug-ins (de 'Vind ik leuk' / 'Like' button) zijn aangegeven door middel van het Facebook-logo of het noemen van de 'Facebook Social plug-in'.

De richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

 • Twitter

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter). Deze plug-ins worden aangegeven door het Twitter-logo.

De richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens van Twitter vind je hier:https://twitter.com/privacy

 • Pinterest

Pinterest, Inc., 808 Brannan St. San Francisco, CA 94103-4904, USA (Pinterest). Deze plug-ins (de 'Pin it'-knop) zijn aangegeven door het Pinterest-logo.

De verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens van Pinterest vind je hier: http://uk.about.pinterest.com/privacy/

Indien je Internetpagina een betreffende plug-in van één van de bovengenoemde aanbieders krijgt, wordt je internetbrowser automatisch met de server van de betreffende aanbieder verbonden. De contents van de plug-in worden direct door de aanbieder naar je internetbrowser gestuurd, die de gegevens op de internetpagina dienovereenkomstig integreert.

Deze integratie van plug-ins laat de aanbieder zien welke internetpagina's je hebt bezocht. Indien je op de internetpagina van de aanbieder bent ingelogd, kan de aanbieder je bezoek op onze Internetpagina volgen en aan je account toewijzen. Voor zover je met de plug-in interageert, bijvoorbeeld door de 'vind ik leuk'-knop in te drukken, of reviews invoegt, stuurt je internetbrowser de relevante informatie direct naar de aanbieder, die deze vervolgens opslaat.

Indien je niet wilt dat de aanbieder deze gegevens door je bezoek aan onze Internetpagina verzamelt, dien je vóór je bezoek op de Internetpagina's van de aanbieders uit te loggen.

Informeer je voor alle verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens en je optierechten ter bescherming van je gegevens in de richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens van de betreffende aanbieder (zie boven).

Web-Analytic-toepassingen

 • Google Analytics

We gebruiken op onze Internetpagina 'Google Analytics', een door Google Inc. ('Google') beschikbaar gestelde service voor de analyse van internetpagina's. Google Analytics gebruikt cookies, d.w.z. kleine tekstbestandjes voor het analyseren van je gebruik van internetpagina's, die op je computer worden opgeslagen. De informatie over het bezoek van onze internetpagina, die op basis van de cookies wordt verzameld, wordt doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar ook opgeslagen.

Indien echter de IP-anonimisering voor de internetpagina is geactiveerd, zal Google slechts een verkorte versie van het IP adres uit landen van de Europese Unie of de Europese economische ruimte naar de VS sturen. Slechts in incidentele gevallen worden de volledige IP-adressen naar de Google-server in de VS gezonden en vervolgens daar afgekort.

Plaatsvervangend voor de verantwoordelijken van deze Internetpagina gebruikt Google de informatie om je gebruik van onze Internetpagina te analyseren, verslagen over het gebruik van de Internetpagina voor de verantwoordelijken van de Internetpagina op te maken en verder services in verband met het gebruik van het internet en deze Internetpagina te leveren. Het door je internetbrowser gegenereerde IP-adres, dat bestanddeel is van Google Analytics, wordt niet met andere gegevens van Google vermengd.

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door de betreffende instellingen in je browser te veranderen. We wijzen je er echter op dat in dat geval het volledige gebruik van onze Internetpagina beperkt kan zijn. Ook kun je het verzamelen van de door het gebruik van de Internetpagina cookies gegenereerde gegevens (inclusief je IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en de installatie van de browser plug-in voorkomen. De betreffende link vind je hier

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Analytics Opt-Out

 • Pilot

Retargeting is in de online-marketing een proces, waarbij bezoekers gemarkeerd en vervolgens op andere webpagina's met doelgerichte reclame aangesproken dienen te worden. Ook bij deze methode worden permanente cookies met een looptijd van 90 dagen gebruikt.

Net als in het kader van de website-tracking worden ook hierbij de gegevens in gepseudonymiseerde vorm verzameld. Bij het realiseren van retargeting maakt Jack Wolfskin gebruik van de volgende provider:

pilot Hamburg GmbH & Co. KG

Als u bezwaar wilt maken tegen retargeting, klik dan op de volgende link:

http://www.pilot.de/en/cookie-opt-out/

 • Webtrekk

We hebben bovendien de mogelijkheid op onze Internetpagina de technologie 'Webtrekk', een statistische webanalyse door Webtrekk GmbH, Boxhagener Straße 76-78, 10245 Berlin, Duitsland te gebruiken. Deze technologie verzamelt statistische gegevens over de bezoekjes aan onze Internetpagina voor het optimaliseren van onze Internetpagina en de verbetering van de services. De hierbij verzamelde gegevens worden uitsluitend aan Webtrekk GmbH gezonden. Webtrekk GmbH is qua bescherming persoonsgegevens gecertificeerd op het gebied van internetanalyse. Ook Webtrekk Technologie gebruikt cookies, d.w.z. tekstbestandjes, die op je computer voor het analyseren van je gebruik van internetpagina's worden opgeslagen. Door het anonimiseren van je IP-adres vóór het verzenden van de gegevens aan Webtrekk GmbH is de identificatie van de individuele gebruiker niet mogelijk. Webtrekk Technologie werkt met zgn. sessie-cookies. Sessie-cookies worden na afloop van een internetbrowser-sessie gewist. Naast het blokkeren van de cookies in je internetbrowser kun je het verzamelen van de door cookies gegenereerde gegevens in verband met het gebruik van een internetpagina (inclusief het IP-adres) door Webtrekk door de installatie ven een Opt-Out-Cookie verhinderen. De betreffende link vind je hier:

http://www.webtrekk.com/en/index/dataprivacy/cookieoptout.html

Voor meer informatie over de manier hoe Webtrekk gegevens verzamelt, kun je ook hun bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens lezen via http://www.webtrekk.com/en/products/data-protection.html

 • Dynamic 1001

Het Dynamic Tracking System dient voor het vaststellen van de performance van verschillende reclamekanalen van de Jack Wolfskin Online Shop.

Bij het bezoek van de website www.jack-wolfskin.be worden er gegevens van uw browser ten behoeve van statistische analyses verzameld.

De gegevens worden doorgegeven aan Dynamic 1001 GmbH als technische en statistische dienstverlener. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens van de gebruiker verzonden.

Het verzamelen van de gegevens gebeurt via een tracking pixel die zich elke webshoppagina bevindt.

Bij contact met de servers van Dynamic wordt gangbare informatie zoals het besturingssysteem, de gebruikte browser, het bijbehorende reclamemiddel, de referrer en het IP-adres geanonimiseerd opgeslagen.

Het IP-adres wordt uitsluitend voor interne toewijzingen gebruikt en niet aan andere partijen doorgegeven.

Wordt er een bestelling geplaatst, dan worden er uitsluitend anonieme gegevens, zoals het bestelnummer, het klantnummer, het boodschappenmandje en de bestelwaardes naar Dynamic 1001 GmbH verzonden, om een correcte provisieverrekening met de reclamemakers mogelijk te maken.

Voor het verzamelen van de data worden zogenaamde cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Via cookies kan er geen specifieke toewijzing aan personen worden uitgevoerd. Er worden ook geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Cookies kunnen op uw computer geen schade aanrichten en bevatten ook geen virussen.

U kunt in de instellingen van uw browser zelf cookies activeren of uitzetten.

Volgens § 15 van de Telemediawet kunnen websitebezoekers bezwaar maken tegen de gegevensopslag van hun anoniem verzamelde bezoekersgegevens, zodat deze in de toekomst niet meer worden verzameld.

Uw bezwaar kunt u hier aangeven.

Aansprakelijkheid

Ondanks een zorgvuldige monitoring aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhouden van externe links. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze links ligt uitsluitend bij de betreffende provider van de betrokken Internetpagina.

JACK WOLFSKIN behoudt zich het recht voor om prijzen en technische specificaties te veranderen en kan niet voor tekst- of beeldfouten verantwoordelijk worden gehouden. Op grond van technische beperkingen kunnen productkleuren afwijken van het origineel.

Informatie- en doorhalingsrechten

Op je schriftelijke verzoek, te richten aan

JACK WOLFSKIN Retail GmbH
Jack-Wolfskin-Kreisel 1
D-65510 Idstein / Taunus
Germany

of per e-mail aan: info@jack-wolfskin.com

zullen we je te allen tijde, in overeenstemming met de betreffende juridische voorschriften, erover informeren of en welke van je persoonlijke gegevens door ons zijn opgeslagen en aan wie de gegevens zijn doorgegeven.

Bovendien zullen we op je schriftelijke aanvraag je gegevens te allen tijde corrigeren, actualiseren of doorhalen. Vanzelfsprekend kun je te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens om het even voor welk doel. Na je bezwaar zullen we aan je verzoek dienovereenkomstig per omgaande voldoen, tenzij we je gegevens voor de afhandeling van je bestelling nodig hebben of op grond van wettelijke voorschriften verplicht zijn om je gegevens te bewaren.

Verklaring en mogelijkheid tot herroeping van je toestemming voor het verzamelen, opslaan, publiceren en gebruiken van je persoonlijke gegevens.

Je persoonlijke gegevens worden, in overeenstemming met de wettelijke regelingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, uitsluitend met je voorafgaande toestemming verzameld, opgeslagen, gepubliceerd of gebruikt. Je kunt je toestemming te allen tijde door een schriftelijke mededeling zonder opgave van redenen aan

JACK WOLFSKIN Retail GmbH
Jack-Wolfskin-Kreisel 1
65510 Idstein / Taunus
Germany

of per e-mail: info@jack-wolfskin.com

herroepen.

Vernieuwen van deze regelingen inzake de bescherming van persoonsgegevens

Indien wij nieuwe producten of diensten publiceren, onze internetbased processen wijzigen of nieuwe ontwikkelingen op internet of technologieën voor IT-veiligheid invoeren, worden deze regelingen inzake de bescherming van persoonsgegevens geüpdatet.

Om die reden behouden we ons het recht voor om deze richtlijnen betreffende de bescherming van persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of delen ervan te wissen. We zullen de veranderingen telkens op deze Internetpagina publiceren.

We adviseren je daarom deze Internetpagina regelmatig te bezoeken, om van de actuele status van onze regelingen inzake de bescherming van persoonsgegevens op de hoogte te blijven.